АДБОУС – АУДИТЫН ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ


Стандарт
НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА ЁС СУРТАХУУНЫ ОЛОН УЛСЫН ТУНХАГЛАЛУУДЫН ГАРЫН АВЛАГА-татах