Канад улсын Төрийн аудитын байгууллагаас туршлага судаллаа


Монгол Улсын Үндэсний аудитын газрын Тамгын газрын дарга Ц.Ганболд, Гадаад хамтын ажиллагааны менежер Д.Энхболд нарын төлөөлөгчид Канад Улсад 2019 оны аравдугаар сарын 07-оос 13-ны өдрийн хооронд ажлын айлчлал хийж, Канад улсын Ерөнхий аудиторын газар болон Онтарио мужийн Ерөнхий аудиторын газрын удирдлагуудтай уулзалт хийлээ.

Тус айлчлалын үеэр Канад улсын Ерөнхий аудиторын газрын хууль дүрэм журам, аудитын арга зүйтэй танилцсан ба Эрсдэлд суурилсан шинжилгээнд тулгуурлан аудитын сэдвийг сонгох аргачлал, НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтод хийх аудит, BIG DATA буюу мэдээллийн технологийг аудитад ашиглах арга зүй, аудитын үр дүнг хэрхэн олон нийтэд хүргэх арга замууд, Ерөнхий аудиторын газар УИХ-тай хэрхэн харилцаж аудитын үр дүн, үр өгөөжийг нэмэгдүүлдэг болох талаар дэлгэрэнгүй ярилцлагыг холбогдох газрын захирлуудтай хийж харилцан туршлага  солилцсон юм.

Төлөөлөгчид Канад улсын Ерөнхий аудиторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Силвэйн Рикардад бараалхаж түүнийг таатай үедээ Монгол Улсад айлчлахыг урьсан Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбатын урилгыг гардуулав.

Мөн Онтарио мужийн Ерөнхий аудитор хатагтай Бонни Лиссик, Ерөнхий аудиторын орлогч Хасcнайн Чагани, Ерөнхий аудиторын стратеги болон үйл ажиллагааны зөвлөх Кристи Май, Байгаль орчин хүрээлэн буй орчны комиссар Жерри Ди Марко нартай уулзаж Байгаль орчин, уул уурхай, хүрээлэн буй орчны аудит хийдэг туршлагаас судалж, энэ чиглэлээр цаашид хамтран ажиллах, харилцан төлөөлөгчид солилцох санал тавилаа.