Үр дүнд: 2
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Өмнөговь аймгийн ТЕЗ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨмнөговь аймаг2020
2.Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарАудитын тайланӨмнөговь аймаг2020
Үр дүнд: 2