Аудиторуудад болон нягтлан бодогч нарт мэдээлэл хийлээ

2020-01-22 Өмнөговь аймаг

Аудиторуудад болон нягтлан бодогч нарт мэдээлэл хийлээ

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-11-15 Өмнөговь аймаг

Чанарын баталгаажуулалтын алба Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллаж байна

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-11-01 Өмнөговь аймаг

Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газарт хүргүүлж ажиллалаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-10-01 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь олон улсын Ахмадын баярыг тохиолдуулан үе үеийн ахмад настнуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-09-24 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь  аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд болон АЗДТГ-ын НБХэлтсийн мэргэжилтэн Т.Мөнгөнтуул, БСУГ-ын дарга Г.Бат-эрдэнэ, СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн М.Эрдэнэбаатар, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар оролцлоо.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-09-18 Өмнөговь аймаг

УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоол, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/45 дугаар тушаалын дагуу “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн 2012-2016 он” гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ. Уг нээлтэнд Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Ахлах нягтлан бодогч Д.Ганбаяр, сангийн нягтлан бодогч Д.Болортуяа, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч М.Анужин болон аудит хийх багийн бүрэлдэхүүн оролцлоо

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-09-13 Өмнөговь аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР