ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ


Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь  ИТХ-ын захиалгаар “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн байдал”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг зохион байгууллалаа. Нээлтэнд Аймгийн Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяр, ИТХурлын мэргэжилтэн Э.Баярцогт, ХОХБТХэлтсийн мэргэжилтэн Э.Ганхуяг нар оролцлоо.