ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоол, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/45 дугаар тушаалын дагуу “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн 2012-2016 он”  гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ. Уг нээлтэнд Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Ахлах нягтлан бодогч Д.Ганбаяр, сангийн нягтлан бодогч  Д.Болортуяа, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч М.Анужин болон аудит хийх багийн бүрэлдэхүүн оролцлоо.