ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь  олон улсын Ахмадын баярыг тохиолдуулан үе үеийн ахмад настнуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь  олон улсын Ахмадын баярыг тохиолдуулан үе үеийн ахмад настнуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.