Орон нутгийн өмчийн харилцааны хууль, журмын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орон нутгийн өмчийн харилцааны хууль, журмын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан33татах
2.Орон нутгийн өмчийн харилцааны хууль, журмын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан10татах
3.Орон нутгийн өмчийн харилцааны хууль, журмын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан10татах