Үндэсний аудитын газар Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтран ажиллана


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд Тэргүүлэх аудитор О.Тэнгис Монголын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт /ММНБИ/-ийн удирдлагуудыг 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Үндэсний аудитын газарт хүлээн авч уулзлаа.

Уулзалтад ММНБИ-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Нацагдорж болон дэд захирал н.Энхтүвшин, Үндэсний аудитын газрын Санхүүгийн аудитын газрын захирал Ц.Наранчимэг, аудитын менежер Л.Хонгорзул нар байлцсан юм.

Уулзалтын үеэр Төрийн аудитын байгууллагын нэрийн өмнөөс гурвалсан гэрээгээр аудит гүйцэтгэж байгаа Хараат бус аудитын компаниудын аудиторуудын чадавхийг дээшлүүлэх талаар болон цаашид хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр санал солилцлоо.