Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Аймгийн онцгой комисст Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хандив өргөлөө.