Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-03-20 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Аймгийн онцгой комисст Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хандив өргөлөө.

Аудиторуудад болон нягтлан бодогч нарт мэдээлэл хийлээ

2020-01-22 Өмнөговь аймаг

Аудиторуудад болон нягтлан бодогч нарт мэдээлэл хийлээ

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-01-17 Өмнөговь аймаг

2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН "ИТГЭМЖЛЭЛ"-ИЙГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-11-15 Өмнөговь аймаг

Чанарын баталгаажуулалтын алба Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллаж байна

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-11-01 Өмнөговь аймаг

Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газарт хүргүүлж ажиллалаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-10-01 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь олон улсын Ахмадын баярыг тохиолдуулан үе үеийн ахмад настнуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-09-24 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь  аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд болон АЗДТГ-ын НБХэлтсийн мэргэжилтэн Т.Мөнгөнтуул, БСУГ-ын дарга Г.Бат-эрдэнэ, СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн М.Эрдэнэбаатар, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар оролцлоо.