Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нийцлийн аудитын нээлт хийлээ

2019-04-17 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

2019-04-17 Өмнөговь аймаг

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

2019-04-16 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон хөрш зэргэлдээ Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт нэг өдрийн туршлага солилцох, төлөвлөгөөт аудитуудтай холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Өмнөговь аймаг дахь төрийн аудитын газраас 140 ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАД ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРДУУЛЛАА. 2019-02-25

2019-02-27 Өмнөговь аймаг

2018 оны санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудит хийж төсвийн цаглабарын дагуу Төсвийн шууд захирагчийн 140 байгууллагад аудитын гэрчилгээг гардууллаа.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар орон нутгийн телевизтэй хамтын гэрээ байгууллаа. /2019-02-02 өдөр/

2019-02-27 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар Орон нутгийн “UCTV” телевизийн удирдлагатай уулзаж хамтын гэрээ байгууллаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР”ТАГ- ЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН”-ӨӨС ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТЫН ДАГУУ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 2019-01-29

2019-01-31 Өмнөговь аймаг

“Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-өөр хэлэлцсэн болон цаашид анхаарах асуудал, зорилго зорилт, баримтлах бодлого, заавар журмын талаар нэгдсэн заавар зөвлөгөөг 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр Дарга , Тэргүүлэх аудитор П.Алтанзаяа аудитын газрын ажилтнуудад дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн Үндэсний аудитын газрын хэмжээнд ажлаараа шилдгээр шалгарсан аймгуудын ажлын тэргүүн туршлагын танилцууллаа. 2019 оны дэвшүүлсэн зорилгыг хэрэгжүүлэн ажиллах Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хэмжээнд дэд төлөвлөгөөг боловсруулан баталж ажилтан тус бүрд хариуцуулан ажиллахыг чиглэл болголоо.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ТӨСВИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫГ ХАМАРСАН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА./2019-01-04/

2019-01-31 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын санаачлагаар “Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргах, санхүүгийн тайлантай холбоотой заавар журам, санхүүийн тайлангийн бүтэц, нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх арга зүй” –н талаар аймаг болон сумдын 100 нягтлан бодогчдыг хамарсан сургалтыг 2019 оны 01 сарын 04-ны өдөр зохион байгууллаа.