Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-07-20 Өмнөговь аймаг

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-07-06 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2021 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн саналыг сонгоход олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор иргэд, олон нийтийг санал ирүүлэхийг урьж байна.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-06-30 Өмнөговь аймаг

ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭГ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-06-26 Өмнөговь аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД 8 НАМ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР ИРҮҮЛЛЭЭ.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-06-08 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны аудитын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх завсрын аудитын нээлтийг хийлээ.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-05-01 Өмнөговь аймаг

Мод тарилаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2020-04-06 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийгдэж буй аудитуудаар сумдад талбар дээр ажиллалаа.